Lösningar
AAK Safety AB

Lösningar

Arbete på höjd kräver särskilda lösningar

Varje arbetsuppgift på höjd kräver anpassad utrustning och särskilda lösningar.

Vi på AAK Safety hjälper dig gärna att välja och utveckla lösningar som ökar säkerheten och effektiviteten vid höjdarbete. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap på området fallskyddslösningar och kan ta ansvar för hela processen från kartläggning av behov till utvärdering av olika alternativ.

Kartläggning av behov och metoder

Val av fallskyddsutrustning kräver kunskap om såväl  användarens behov som gällande lagar och regler.

Tack vare vår stora erfarenhet från tidigare projekt har vi god kunskap om olika användares behov och arbetsmetoder, men även om de lagar och regler som gäller i sammanhanget.

Viktiga parametrar vid val av lösningar

  • Grundlig kartläggning av ditt företags behov
  • Val av flexibla lösningar så utrustningsurvalet kan standardiseras
  • Val av utrustning med lägsta möjliga vikt och bra ergonomi, så den är bekväm att bära
  • Utbildning som ger ökad motivation och säkerhet, och gör att utrustningens egenskaper kan utnyttjas maximalt
  • Val av lösningar som faktiskt kommer att användas

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Arbete på höjd kräver särskilda lösningar

Varje arbetsuppgift på höjd kräver anpassad utrustning och särskilda lösningar.

Vi på AAK Safety hjälper dig gärna att välja och utveckla lösningar som ökar säkerheten och effektiviteten vid höjdarbete. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap på området fallskyddslösningar och kan ta ansvar för hela processen från kartläggning av behov till utvärdering av olika alternativ.

Kartläggning av behov och metoder

Val av fallskyddsutrustning kräver kunskap om såväl  användarens behov som gällande lagar och regler.

Tack vare vår stora erfarenhet från tidigare projekt har vi god kunskap om olika användares behov och arbetsmetoder, men även om de lagar och regler som gäller i sammanhanget.

Viktiga parametrar vid val av lösningar

  • Grundlig kartläggning av ditt företags behov
  • Val av flexibla lösningar så utrustningsurvalet kan standardiseras
  • Val av utrustning med lägsta möjliga vikt och bra ergonomi, så den är bekväm att bära
  • Utbildning som ger ökad motivation och säkerhet, och gör att utrustningens egenskaper kan utnyttjas maximalt
  • Val av lösningar som faktiskt kommer att användas

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Läs mer
Kontakta våra rådgivare

Det finns tyvärr inga lediga bokningstider på det valda datumet.


Följande datum har tillgängliga tider för bokning

Laddar...