Cresto Alliance


Världens ledande säkerhetsexperter under ett tak

Fem marknadsledande bolag har gått samman med ett gemenstamt uppdrag - att skydda höjdarbetare med hjälp av säkerhets- och räddningsutrustning, på de platser och vid de tillfällen det behövs mest.

Kompetens och resurser

Företagen i alliansen kompletterar varandra och delar med sig av sin kompetens och sina resurser över landsgränserna, så du som kund alltid har tillgång till hela vår samlade expertis och erfarenhet genom en enda leverantör.

Engagemang och tillförlitlighet

Samarbetet mellan bolagen, i kombination med det kompromisslösa engagemanget när det gäller säkerhet, är anledningen till att våra kunder litar på oss.

Besök Cresto Alliance