Fasta fallskyddssystem för en tryggare arbetsplats

Fasta system
28.02.2024

Fasta installationer för arbete på höjd ökar runt om i Norden. Industrier och fastighetsägare blir alltmer medvetna och vill skapa en trygg och säker arbetsplats både för sin personal och för externa konsulter.

Anpassade lösningar

Som specialistleverantör av fasta fallskyddssystem utvärderar vi alltid verksamheten och miljön innan vi kommer med förslag på hur vi kan förenkla åtkomsten till utsatta områden och göra arbetet tryggare, säkrare och mer effektivt.

Skenor, vajrar eller räcken?

Vi installerar många horisontella vajersystem inom industrin, eftersom det är en bra lösning för exempelvis större maskiner och traverser. Även taksäkerhet ökar, då fristående räcken är en enkel och kostnadseffektiv lösning som monteras på taket och inte gör någon åverkan på fastigheten i övrigt. Andra fallskyddssystem som det är vanligt att vi monterar är horisontella och vertikala skensystem, där de horisontella lämpar sig för ytor som innertak och fasader och de vertikala för fasadtvätt och annat reparbete, samt konstruktioner som stegar och master. Fördelarna med både sken- och vajersystem är att de ger god flexibilitet och rörlighet, tack vare att man inte behöver koppla om sig vid någon infästningspunkt utan kan röra sig relativt obehindrat utmed skenan och vajern.

Vi hjälper dig hela vägen

Industriers och fastigheters behov varierar stort, och kräver allt från väldigt grundläggande lösningar till mer avancerade, men tack vare att vi är en helhetsleverantör när det gäller säkerhet på höjd kan vi hjälpa till med såväl utbildning, utrustning och installation som dokumentation och årlig kontroll. Allt dokumenteras i vår onlinedatabas Inspector och följs upp av våra experter, så du kan känna dig trygg och ha koll.

Välkommen att kontakta oss för att hitta den bästa lösningen för din verksamhet.