Lär dig mer om fasta fallskyddssystem

Fasta system
28.02.2024

Vi på AAK Safety är experter på fasta fallskyddssystem, där vi erbjuder pålitliga lösningar som både skyddar arbetare i miljöer där det finns fallrisk och ökar produktiviteten genom att arbetet blir enklare och tryggare för dem att utföra.

Professionella fasta fallskyddssystem för ökad säkerhet och effektivitet

Vi på AAK Safety är experter på fasta fallskyddssystem, där vi erbjuder pålitliga lösningar som både skyddar arbetare i miljöer där det finns fallrisk och ökar produktiviteten genom att arbetet blir enklare och tryggare för dem att utföra.

Fasta system - en central aspekt inom bygg- och industrisäkerhet

Fasta system är permanenta fallskydd som ökar säkerheten för de personer som utför sina arbetsuppgifter på höjd. Ett fast fallskyddssystem består av permanent installerade produkter, exempelvis förankringspunkter, vajersystem, skensystem och säkerhetsräcken, som gör det möjligt att arbeta tryggt och säkert på platser där det finns fallrisk. Läs mer om de vanligaste systemen nedan.

Toppkvalitet från världsledande varumärken

Vi samarbetar med Cresto och Honeywell[MA2] , som båda är världsledande inom fallskyddsutrustning, vilket gör att vi kan garantera utrustning som är såväl säker som intuitiv och flexibel för användaren. Honeywell har i över femtio år, under varumärket Söll, lett utvecklingen genom att ta fram utrustning och lösningar för fasta system som gör arbetet på hög höjd säkrare.

Kunniga installatörer för bästa resultat

Vi har kunniga och kompetenta installationstekniker över hela Norden, som är certifierade och godkända av de producenter vars produkter de använder. Installatörerna inleder arbetet med att genomföra en grundlig riskanalys för att säkerställa förutsättningarna, och när det fasta systemet är på plats verifierar de att det är korrekt monterat och anpassat till arbetsmiljön, samt utfärdar ett certifikat innan det börjar användas.

Anpassningsbara lösningar för alla arbetsmiljöer

AAK Safety har lösningen för din arbetsmiljö på allt från olika typer av tak till byggen, industrier och kraftverk. Vi gör beräkningar och installationer för exempelvis tak, fasader, master, maskinskorstenar och gångbroar, och anpassar systemen för att möta era specifika behov och utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att installera alla typer av fasta fallskyddssystem, och oavsett om det är en standardmontering eller ett specifikt projekt så ser vi till att alltid hitta den bästa lösningen för dig som kund.

Kontakta oss för mer information

Olika fallskyddssystem

Kollektivt fallskyddssystem

Räcke

När man arbetar i industrier och på tak kan det ibland vara svårt att installera ett vajer- eller skensystem för att förhindra fallrisker. Ett kollektivt system ger dig mer frihet att anpassa ditt arbete på ett säkert sätt i dessa miljöer.

Takräcke är det mest använda fasta systemet för mycket trafikerade områden. Detta system är utformat som en skyddsbarriär som ger säker åtkomst till en specifik punkt, samtidigt som de markerar riskområden och skyddar användarna mot faror när de arbetar på höjd. Räcken är installerade längs takgränser eller runt industrimaskiner och ger enkel åtkomst utan behov av någon personlig fallskyddsutrustning, samtidigt som de säkerställer arbetstagarnas säkerhet när det utförs underhåll eller rengöring. Räckena finns i olika modeller och är oftast tillverkade av aluminium. En hopfällbar modell och grind finns tillgängliga som tillbehör. Galler kan monteras i närheten av till exempel rökventiler och takfönster för att förhindra fall genom svagare ytor.

Fasta fallskyddssystem

Vertikalt vajersystem

Ett vertikalt vajersystem är ett fallskyddssystem som är lämpligt för olika vertikala strukturer som stegar, vindkraftverk och master. Systemet är designat för att man ska kunna röra sig längs vajern utan att koppla ur sig, vilket gör det möjligt för en person som rör sig upp och ner att vara förankrad hela tiden. Vajern är flexibel, och motståndskraftig mot väder och vind tack vare att den är gjord av rostfritt stål. Dessutom är den utrustad med spänningskontroll och fallindikatorer, för ytterligare säkerhet.

Horisontellt vajersystem

Ett horisontellt vajersystem är ett fast system som är lämpligt för industrier, tak och fasader, och är utformat för att man ska kunna röra sig längs vajern utan att koppla ur sig. Systemet tillåter upp till fem personer att arbeta samtidigt, och vajerns flexibilitet ger tillsammans med de mellanliggande konsolerna rörelsefrihet i alla riktningar. Speciella glidare gör att man kan ansluta till systemet var som helst. Vajern har samma funktioner som i det vertikala systemet, dvs är flexibel, utrustad med spänningskontroll och fallindikatorer och är gjord av väderbeständigt rostfritt stål.

Vertikalt skensystem

Ett fast vertikalt skensystem är utformat för höga höjder och ger stor trygghet och rörlighet vid klättring upp och ner. Skenan är oftast gjord av aluminium och samma skenkonstruktion används för alla typer av applikationer. Ett vertikalt skensystem är lämpligt för stegar, vindkraftverk eller master.

Horisontellt skensystem

Ett horisontellt skenssystem ger fri rörelse längs skenan, tack vare att man inte behöver koppla bort sin glidare vid förflyttning. Ett horisontellt skenssystem är utformat för att arbeta på avstånd, i spänning eller under laster. Det kan kombineras med en vajer där förankringspunkt inte är tillgänglig.

Både horisontella och vertikala skensystem är flexibla, då skenorna kan böjas för att passa den miljö som de ska monteras i.