Tjänster
AAK Safety AB

Tjänster

Vår kunskap är din kunskap

Vi på AAK Safety har som vision att besitta Sveriges främsta kompetens inom arbete på höjd, och vi håller därför oss ständigt uppdaterade på det senaste gällande utrustning, metoder, lagar och regler. Detta för att vi ska kunna dela med oss av kunskapen till dig som kund, så du kan jobba tryggt på höjd.

Rådgivning för säkert arbete på höjd

Vi ger dig gärna våra bästa råd om hur du uppfyller alla de krav som ställs på företag som sysslar med arbete på höjd, och hjälper till med riskanalyser, implementering av regelverk, riskreducerande åtgärder och skapande av rutiner.

Anpassade lösningar

Varje arbetsuppgift på höjd kräver anpassad utrustning och särskilda lösningar, och alla företag har olika behov och ska utföra olika uppdrag.

Vi skräddarsyr därför utrustning och lösningar så de passar just din verksamhet på bästa sätt, och har även kvalificerad personal som kan utföra kontroller och certifiering av din fallskyddutrustning.

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Vår kunskap är din kunskap

Vi på AAK Safety har som vision att besitta Sveriges främsta kompetens inom arbete på höjd, och vi håller därför oss ständigt uppdaterade på det senaste gällande utrustning, metoder, lagar och regler. Detta för att vi ska kunna dela med oss av kunskapen till dig som kund, så du kan jobba tryggt på höjd.

Rådgivning för säkert arbete på höjd

Vi ger dig gärna våra bästa råd om hur du uppfyller alla de krav som ställs på företag som sysslar med arbete på höjd, och hjälper till med riskanalyser, implementering av regelverk, riskreducerande åtgärder och skapande av rutiner.

Anpassade lösningar

Varje arbetsuppgift på höjd kräver anpassad utrustning och särskilda lösningar, och alla företag har olika behov och ska utföra olika uppdrag.

Vi skräddarsyr därför utrustning och lösningar så de passar just din verksamhet på bästa sätt, och har även kvalificerad personal som kan utföra kontroller och certifiering av din fallskyddutrustning.

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Läs mer
Kontakta våra rådgivare