Fallskyddsutbildning - Vikten av kunskap och repetition

Utbildning
07.02.2024

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivare skyldiga att säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap för att använda fallskyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt. Ett certifikat från vår utbildning stärker din och arbetsgivarens trygghet i att du kan utföra arbetet under säkra förhållanden.

Giltighetstid och varför utbildning är nödvändig

Våra certifikat i fallskydd har olika giltighetstider beroende på bransch:

  • Bygg- och anläggning: Ingen formell giltighetstid, men årlig upprepning rekommenderas
  • Telecom: Mastcertifikat giltigt i 3 år
  • Vindkraft: GWO-certifikat giltigt i 2 år
  • Rope Access: SPRAT-certifikat giltigt i 3 år

Trots att vissa branscher inte kräver certifikat är det viktigt att du kan visa på att du har rätt utbildning, då det minskar risken för böter och olyckor och säkerställer att du arbetar på ett säkert sätt.

Vikten av repetition

Regelbunden repetition av hur du gör en riskanalys och räddningsplan, väljer rätt utrustning och använder sin utrustning på rätt sätt är avgörande för att säkerställa att du kan utföra höjdarbeten på ett säkert sätt. Våra utbildningar ger dig den teoretiska och praktiska kunskap du behöver för att arbeta på höjd och använda fallskyddsutrustningen på bästa sätt.

Välj rätt utbildning för din arbetsmiljö och boka din utbildning idag

Vi erbjuder fallskydds- och räddningsutbildningar anpassade för flera olika miljöer och behov. Hör av dig så hjälper vi dig att hitta den kurs som passar just din situation bäst och boka in dig på den vid lämpligt tillfälle.

Kontakta oss gärna för rådgivning och bokning på 0224-665500 eller via e-post på utbildning@aaksafety.se

Läs mer om utbildningarna på våra utbildningssidor.