Räddning & evakuering
AAK Safety AB

Räddning & evakuering

Använd rätt utrustning och öva mycket

Rätt räddningsutrustning är avgörande för att kunna hantera nödsituationer och rädda arbetskamrater om olyckan är framme, men det är lika viktigt att ha övat räddning så mycket att agerandet sitter i ryggraden när situationen uppstår.

Skapa en trygg arbetsplats

Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer när det gäller höjdarbete. De kräver att företaget har en räddningsplan och tillgänglig räddningsutrustning på arbetsplatsen när du jobbar på höjd. Detta är inte bara är ett krav från myndigheten, utan även viktigt för att skapa en trygg arbetsplats, då det skyddar liv och hälsa. Något som bör prioriteras av alla företag som jobbar på höjd.

Höjdarbete definieras som arbete som sker mer än två meter över marken, och vid sådant arbete krävs fallskyddsutrustning. Det kan dock vara klokt att överväga fallskydd även på lägre höjd. Och ser man till myndighetsreglerna bör du, när du köper fallskyddsutrustning, även investera i räddningsutrustning.

Utbildning i räddning är viktigt för säkerheten

Räddningsmoment ingår i flera av våra kurser och det finns även rena räddningsutbildningar du kan gå när du gått en grundläggande fallskyddsutbildning.

Kontrollera din utrustning

Lika som för all annan utrustning är det viktigt att kontrollera och underhålla räddningsutrustningen regelbundet för att vara säker på att den fungerar som den ska i en nödsituation.

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Använd rätt utrustning och öva mycket

Rätt räddningsutrustning är avgörande för att kunna hantera nödsituationer och rädda arbetskamrater om olyckan är framme, men det är lika viktigt att ha övat räddning så mycket att agerandet sitter i ryggraden när situationen uppstår.

Skapa en trygg arbetsplats

Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer när det gäller höjdarbete. De kräver att företaget har en räddningsplan och tillgänglig räddningsutrustning på arbetsplatsen när du jobbar på höjd. Detta är inte bara är ett krav från myndigheten, utan även viktigt för att skapa en trygg arbetsplats, då det skyddar liv och hälsa. Något som bör prioriteras av alla företag som jobbar på höjd.

Höjdarbete definieras som arbete som sker mer än två meter över marken, och vid sådant arbete krävs fallskyddsutrustning. Det kan dock vara klokt att överväga fallskydd även på lägre höjd. Och ser man till myndighetsreglerna bör du, när du köper fallskyddsutrustning, även investera i räddningsutrustning.

Utbildning i räddning är viktigt för säkerheten

Räddningsmoment ingår i flera av våra kurser och det finns även rena räddningsutbildningar du kan gå när du gått en grundläggande fallskyddsutbildning.

Kontrollera din utrustning

Lika som för all annan utrustning är det viktigt att kontrollera och underhålla räddningsutrustningen regelbundet för att vara säker på att den fungerar som den ska i en nödsituation.

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Läs mer
Kontakta våra rådgivare

Det finns tyvärr inga lediga bokningstider på det valda datumet.


Följande datum har tillgängliga tider för bokning

Laddar...