Safety+

En unik modell för en tryggare arbetsplats

Arbetsrelaterade olyckor och sjukskrivningar kan oftast elimineras eller förebyggas genom att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

AAK Safety tillhandahåller Safety+, en noggrant utformad modell för riskanalys och rådgivning, med fokus på arbetsplatser där fallskydd är avgörande. Vi identifierar risker och specifika behov i arbetsmiljöer på hög höjd och i trånga utrymmen, går igenom dem på detaljerad nivå med kunden och ger förslag på anpassade lösningar som effektiviserar och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen. Efter implementationen gör vi en uppföljning för att säkerställa att resultatet blivit som planerat.

Modellen är utvecklad för att hjälpa företag med deras arbete inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) i fallriskmiljö.

Har du frågor eller behöver mer information?

Kontakta gärna våra rådgivare på knappen nedan.

Kontakta oss