GWO
AAK Safety AB

Praktiska moment

Omhändertagande av nödställd i bår och spineboard Påtagning av nackkrage Räddning från noskon i grupp och själv Räddning från vinge i grupp och själv Räddning från trånga utrymme i grupp och själv Räddning från källare i grupp och själv Hissning av nödställd i grupp och själv Evakuering utsida och insida av nödställd i grupp och själv

Förkunskaper

GWO Arbete på höjd, GWO Första hjälpen och GWO Ergonomi

Målgrupp

Kursen är anpassad för dig som behöver mer avancerad räddningskunskaper i utsatta områden som i noskonen, vingen, källaren, kryphål eller trånga utrymmen i vindkraftverket.

Teoretiska moment

Nationella och internationella krav för arbete i utsatt miljö Beredskapsplan och planering Utrustningen (räddningsbår, nackkrage, räddningsutrustning) och dess specifikationer Korrekt användning av förankringspunkter och dess vinklar Planering för räddning av nödställd i grupp och själv

GWO ART

GWO Avancerad räddning ger utökade kunskaper inom räddning och evakuering från trånga utrymmen i ett vindkraftverk.
GWO Avancerad räddning, eller GWO Advanced Rescue Training som Global Wind Organisation använder som namn, innehåller 4 moduler:
1 Nacelle, Tower and Basement rescue
2 Hub, Spinner and inside blade rescue
3 Single Rescuer - Hub, Spiner and inside blade
4 Single Rescuer - Nacelle, Tower and Basement

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

Mål

Målet är att kunna utföra en räddning på ett säkert och rätt sätt från HUB, nacellen, insida blad, källaren och tornet samt även vara medveten om problematiken gällande singel räddning.

Antal deltagare:

Totalt: