Årlig kontroll - Besiktning
AAK Safety AB

Teoretiska moment

Utrustningsproducenten kan i bruksanvisningen rekommendera tätare kontroller, t.ex. var sjätte månad.

Praktiska moment

All fallskyddsutrustning ska kontrolleras av en Kompetent person minst var 12:e månad enligt EN 365.

Extra funktioner

Utrustningen kan sändas in för kontroll till en av våra verkstäder eller genomföras hos dig som kund.

Personlig fallskyddsutrustning - Årlig kontroll

Årlig kontroll av personlig fallskyddsutrustning

Enligt Europastandard EN 365, är det ett krav att all personlig fallskydds- och räddningsutrustning genomgår en periodisk kontroll som utförs av en certifierad Kompetent person minst en gång per år. Vi rekommenderar tätare kontroller om utrustningen utsätts för intensivt slitage eller används i krävande miljöer.

Kontroll av utrustning, fallskyddsblock, automatiska nerfirare, säkerhetsystem och repmopeder

Kontroll på godkänd serviceverkstad eller hos kund

Registrering av produkter i Inspector

Totalt:

Produktbeskrivning

Enligt Europastandard EN 365, är det ett krav att all personlig fallskydds- och räddningsutrustning genomgår en periodisk kontroll som utförs av en certifierad Kompetent person minst en gång per år. På AAK Safety använder vi termen Årlig kontroll för att understryka vikten av att denna kontroll utförs på årlig basis. Vi rekommenderar tätare kontroller om utrustningen utsätts för intensivt slitage eller används i krävande miljöer.

Utöver årlig kontroll är användaren skyldig att göra en daglig kontroll innan utrustningen används, för att försäkra sig om att inga skador uppstått vid tidigare användning.

Våra erfarna auktoriserade specialister utför med stor noggrannhet årlig kontroll av såväl personlig fallskydds- och räddningsutrustning som fasta fallskyddssystem. Denna service erbjuds både i våra verkstäder och direkt på plats hos dig som kund. För utrustning som inte godkänns vid den årliga kontrollen erbjuder vi, i de fall det är möjligt, en service där slitna komponenter kan bytas ut. Det är ett sätt för oss att värna både om miljön och våra kunders ekonomi.
Enligt Europastandard EN 365, är det ett krav att all personlig fallskydds- och räddningsutrustning genomgår en periodisk kontroll som utförs av en certifierad Kompetent person minst en gång per år. På AAK Safety använder vi termen Årlig kontroll för att understryka vikten av att denna kontroll utförs på årlig basis. Vi rekommenderar tätare kontroller om utrustningen utsätts för intensivt slitage eller används i krävande miljöer.

Utöver årlig kontroll är användaren skyldig att göra en daglig kontroll innan utrustningen används, för att försäkra sig om att inga skador uppstått vid tidigare användning.

Våra erfarna auktoriserade specialister utför med stor noggrannhet årlig kontroll av såväl personlig fallskydds- och räddningsutrustning som fasta fallskyddssystem. Denna service erbjuds både i våra verkstäder och direkt på plats hos dig som kund. För utrustning som inte godkänns vid den årliga kontrollen erbjuder vi, i de fall det är möjligt, en service där slitna komponenter kan bytas ut. Det är ett sätt för oss att värna både om miljön och våra kunders ekonomi.