Fallskydd - Användning, certifikat och föreskrifter

Personligt fallskydd
26.06.2024

Fallskydd är avgörande för säkerheten vid arbete på höjd

Olika typer av fallskydd

Personligt fallskydd

Personligt fallskydd är en grundläggande säkerhetsåtgärd för alla som arbetar på höjd. Det består i regel av en sele, kopplingslina och en förankringspunkt, som tillsammans förhindrar fall eller minskar skadorna vid ett fall. För mer information om personligt fallskydd och vad som krävs vid användning, besök Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fasta och kollektiva fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem inkluderar skenor och vajrar som är permanent monterade på tak, fasader och maskiner. Dessa system gör det enkelt och säkert att arbeta på höjd genom att erbjuda fasta förankringspunkter. Utforska våra fasta fallskyddssystem för att se vad som skulle passa din verksamhet bäst.

Kollektiva fallskyddssystem, som räcken och galler, skyddar alla på en arbetsplats och är särskilt viktiga på byggarbetsplatser. Dessa system erbjuder en säkerhetslösning som förhindrar fall och skyddar arbetarna effektivt. Läs mer om regler för kollektiva fallskyddssystem i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Utbildning och besiktning

För att säkerställa att fallskyddsutrustningen används korrekt och förblir i gott skick är såväl utbildning som regelbunden kontrollbesiktning av utrustningen av yttersta vikt. Fallskydds- och räddningsutbildningar ger både teoretisk kunskap och praktisk träning som kommer till nytta både i olika arbetssituationer och vid användning av fallskyddsutrustningen. Regelbunden besiktning av utrustningen säkerställer att den är hel, välfungerande och säker att använda.

Certifieringar och föreskrifter

För att säkerställa att fallskyddssystem är säkra och effektiva är det viktigt att följa certifieringar och föreskrifter. Här är några exempel:

  • EN 363: Beskriver allmänna egenskaper och hopsättning av personliga fallskyddssystem. Innehåller exempel på specifika typer av personliga fallskyddssystem och beskriver hur komponenter får sättas ihop till system. Läs mer hos Svenska Institutet för Standarder eller European Standards.
  • EN 365: Beskriver vad som krävs för bruksanvisningar, användning, underhåll, periodisk kontroll, reparation, märkning och förpackning för personlig fallskyddsutrustning. Läs mer hos Svenska Institutet för Standarder eller European Standards.
  • AFS 1999:3: Reglerar byggnads- och anläggningsarbete, inklusive fallskydd. Läs hela texten hos Arbetsmiljöverket.
     

Myndigheter och dess resurser

  • Arbetsmiljöverket: Som central myndighet för arbetsmiljö och säkerhet i Sverige utfärdar Arbetsmiljöverket föreskrifter och erbjuder vägledning kring fallskydd och andra arbetsmiljöfrågor. Läs mer på av.se.
  • Boverket: Ansvarar för bygg- och planfrågor i Sverige och utfärdar föreskrifter som påverkar fallskyddssystem på byggarbetsplatser. Läs mer på boverket.se.
     

Vi på AAK Safety är engagerade i att hjälpa våra kunder att skapa säkra arbetsmiljöer på höjd. Kontakta oss gärna på 0224-665500 eller info@aaksafety.se om du är i behov av rådgivning eller vill beställa fallskyddsutrustning eller utbildning.