Kompetent person
AAK Safety AB

Praktiska moment

Teoriprov Bedömningsprov av fallskyddsprodukter Vakuum kontroll

Förkunskaper

Grundkurs Fallskydd

Målgrupp

Kursen lämpar sig för dig som ska göra den årliga kontrollen av bolaget personliga fallskyddsutrustning (PPE).

Teoretiska moment

Arbetsmiljöregler Europanormer Materiallära (genomgång av utrustning) EN-standarder CE-märkning Daglig och årlig kontroll Kasseringskriterier Bruksanvisningen

Kompetent person

En kurs för dig som vill kunna utföra den årliga kontrollen av bolagets personliga fallskyddsutrustning (PPE).
Kompetent person Cresto PPE ger dig kunskaper till att bli ”kompetent person” i årlig kontroll av fallskyddsutrustning enligt EN 365. I kursen kommer vi gå igenom hur man kontrollerar sele, rep, falldämpare, karbiner, slingor, vajersling, förankringspunkter, replås, Cresto fallskyddsblock (W2, W2h, W3,5, Baseline) och vakuum av RESQ räddningsutrustning.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

Mål

Målet är att deltagren ska kunna utgöra en kontroll av personlig fallskyddsutrustning och förstå vikten med att använda utrustning som är hel och godkänd för användning.

Antal deltagare:

Totalt: