Fallskydd
AAK Safety AB

Praktiska moment

Användning av personligt fallskyddsutrustning så som sele, fallskyddsblock, stödlina, falldämparlina, glidlås på vajer och skena.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar på hög höjd som plåtslagare, byggnadsarbetare eller vid arbete i mobila plattformar och ställning.

Teoretiska moment

Vad händer när vi faller? Vad säger arbetsmiljölagen? Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare Vad säger arbetsmiljöverket? Arbetsmetoder Vad är CE- och EN märkning? Riskanalys och räddningsplan Korrekt hantering av skadad Korrekt användning av förankringspunkt Utrustningen och dess användning Fallfaktorer

Grundkurs Fallskydd

Fallskydd Grundkurs är baskursen för arbetare i miljöer på hög höjd.
Fallskydd Grundkurs ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerheten på höga höjder och hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Kursen följer NSAs (Nordic safety association) föreskrifter.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

Mål

Målet med kursen är att ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer och förstå vad som händer vi ett fall. Du ska förstå hur personlig fallskyddsutrustning ska användas på korrekt sätt och vikten av en god riskanalys och räddningsplan.

Antal deltagare:

Totalt: