TowerAnchor

03.05.2024

För enklare och säkrare höghöjdsarbete

TowerAnchor underlättar arbete på hög höjd

TowerAnchor är en produkt som är utformad för att underlätta arbete i master och kraftledningsstolpar, tack vare enkel installation och att säkringen av linan kan göras från marken.

Läs mer om TowerAnchor i säljbladet.