Cresto Safety

Den del av Cresto Safetys organisation som ni som återförsäljare kommer i kontakt med kommer att fortsätta som tidigare. Ni kommer fortfarande att ha nordiska kontaktpersoner och nordisk support, men Cresto Safetys hemsida är på engelska.

Kontaktuppgifterna är fortfarande support@crestogroup.com och +46 42 56300. Dessa hittas även under Contact på hemsidan.

 

Välkommen till Cresto Safety!

Cresto Safety

Den del av Cresto Safetys organisation som ni som återförsäljare kommer i kontakt med kommer att fortsätta som tidigare. Ni kommer fortfarande att ha nordiska kontaktpersoner och nordisk support, men Cresto Safetys hemsida är på engelska.

Kontaktuppgifterna är fortfarande support@crestogroup.com och +46 42 56300. Dessa hittas även under Contact på hemsidan.

 

Välkommen till Cresto Safety!

Välkommen!

Sökte du dig hit som återförsäljare eller direktkund? Som återförsäljare går du vidare till Cresto Safety och som direktkund går du till AAK Safety.

Förändring av Cresto Group

Cresto Group – Moderbolag med fokus på förvärv.

Cresto Safety – Det bolag som hanterar produktion av varumärkena CRESTO, RESQ, SLIX och TORQ och försäljning av dessa till nordiska återförsäljare och internationella kunder.

Cresto Alliance – Den grupp av bolag som hanterar försäljning av produkter, utbildning och tjänster på sin respektive marknad.

Välkommen!

Sökte du dig hit som återförsäljare eller direktkund? Som återförsäljare går du vidare till Cresto Safety och som direktkund går du till AAK Safety.

Förändring av Cresto Group

Cresto Group – Moderbolag med fokus på förvärv.

Cresto Safety – Det bolag som hanterar produktion av varumärkena CRESTO, RESQ, SLIX och TORQ och försäljning av dessa till nordiska återförsäljare och internationella kunder.

Cresto Alliance – Den grupp av bolag som hanterar försäljning av produkter, utbildning och tjänster på sin respektive marknad.

AAK Safety

Cresto Group Sweden är numera AAK Safety och vi har därför bytt hemsida från crestogroup.se till aaksafety.se. Som AAK Safety är vi ett rent säljbolag som erbjuder produkter, utbildning och tjänster inom fallskydd och räddning.

Om ni vill komma i kontakt med oss gör ni det på info@aaksafety.se eller +46 224 665500. Dessa uppgifter, och kontaktuppgifter till enskilda personer hos oss, hittas även under Kontakt på hemsidan.

Välkommen till AAK Safety!

AAK Safety

Cresto Group Sweden är numera AAK Safety och vi har därför bytt hemsida från crestogroup.se till aaksafety.se. Som AAK Safety är vi ett rent säljbolag som erbjuder produkter, utbildning och tjänster inom fallskydd och räddning.

Om ni vill komma i kontakt med oss gör ni det på info@aaksafety.se eller +46 224 665500. Dessa uppgifter, och kontaktuppgifter till enskilda personer hos oss, hittas även under Kontakt på hemsidan.

Välkommen till AAK Safety!